Moim marzeniem była praca w Skandynawii w moim zawodzie – farmaceutki. Z Norint marzenie to stało się rzeczywistością. Wiadomo, trzeba się nastawić na ciężką pracę, szczególnie na początku, kiedy uczymy się języka i wszystko jest nowe, ale warto! Wreszcie mam godne warunki pracy i dobre wynagrodzenie.