Często zadawane przez pielęgniarki pytania:

Umowa i praca

Na jakiej umowie będę pracować w Norwegii?

Będziesz mieć umowę na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem próbnym. Umowa ta obejmuje również gwarancję 80% wynagrodzenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia jest określony w umowie i wynosi zwykle 3 miesiące.

Czy w przypadku zerwania przeze mnie umowy zapłacę jakąś karę?

Nie. Dopóki przestrzegane są warunki umowy (w tym 3-miesięczny okres wypowiedzenia), kara nie zostanie naliczona. Jedyne zobowiązanie, które może Cię dotyczyć, to zwrot kosztów za uczestnictwo w organizowanym przez nas kursie języka norweskiego.

Ile wynosi pensja pielęgniarki pracującej w Norwegii?

Pielęgniarze i pielęgniarki są wynagradzani na podstawie odgórnie ustalonych stawek minimalnych (jednakowych dla wszystkich) oraz stażu pracy. Norweski związek zawodowy pielęgniarek przewiduje coroczne podwyżki płac. Aktualne tabele wynagrodzeń możesz przejrzeć na stronie: https://www.fo.no/finn-din-lonnstabell/

Czy Norint zatrzymuje jakiś procent wynagrodzenia dla siebie?

Nie. Pielęgniarze i pielęgniarki otrzymują pełne wynagrodzenie odpowiadające przepracowanym godzinom. Nie ma także różnic w wysokości pensji między bezpośrednimi pracownikami norweskiej służby zdrowia a pracownikami agencji.

Na jaki język muszą być przetłumaczone moje dokumenty – norweski czy angielski?

Nie musisz tłumaczyć swoich dokumentów. Norint pokrywa koszty tłumaczeń przysięgłych wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Ciebie zatrudnienia w Norwegii.

Czy przed podjęciem pracy w Norwegii muszę się postarać o autoryzację swojego prawa wykonywania zawodu?

Nie, załatwimy w Twoim imieniu wszystkie formalności i pokryjemy koszty związane z uzyskaniem przez Ciebie pozwolenia na pracę w Norwegii.

W jakim mieście będę pracować?

Aktualnie posiadamy umowy z placówkami medycznymi z ponad 200 gmin na terenie całej Norwegii i otrzymujemy od nich wiele ofert pracy. Możesz mieć swoje preferencje odnośnie miejsca zatrudnienia i w miarę możliwości zostaną one przez nas uwzględnione, ale nie możemy Ci zagwarantować pracy w wymarzonym miejscu, ponieważ będzie to zależało również od ofert dostępnych w danej chwili. Poza tym im większą elastycznością i dyspozycyjnością się wykażesz, szczególnie na początku współpracy, tym szybciej będziesz mogła/mógł zacząć pracę w Norwegii.

Czy będę pracować tylko w domach opieki i w pielęgniarstwie domowym?

Wiele pielęgniarek przyjeżdża do Norwegii z myślą o pracy w szpitalu. Do jej podjęcia wymagany jest jednak poziom języka, który trudno osiągnąć w kilka miesięcy. Dlatego zaczniesz pracę na stanowisku, gdzie są nieco niższe wymagania językowe, czyli w domu opieki. W miarę poprawy poziomu znajomości norweskiego możesz wybrać inne miejsce pracy.

Czy okres zatrudnienia w Polsce liczy się do stażu pracy w Norwegii?

Wszystkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki (świadectwa pracy) są akceptowane w Norwegii i przepracowany okres liczy się do stażu pracy.

Jakie są obowiązki pielęgniarki w Norwegii?

Opieka nad pacjentami wygląda w Norwegii podobnie jak w Polsce, ale przestrzega się ujednoliconych procedur, co eliminuje błędy i zwiększa bezpieczeństwo podopiecznych. Trudno wymienić wszystkie obowiązki pielęgniarki, ale przykładowo w norweskim domu opieki zakres jej odpowiedzialności obejmuje m.in.:

  • obserwowanie i ocenę stanu zdrowia pacjentów,
  • prowadzenie leczenia w porozumieniu z lekarzem (przygotowywanie i podawanie leków, konsultacje z lekarzem w razie potrzeby i upewnianie się, czy jego zalecenia są realizowane itp.),
  • ścisłą współpracę z innymi pracownikami opieki zdrowotnej i asystentami,
  • odpowiedzialność za codzienną opiekę nad pacjentami,
  • dbanie o dobre samopoczucie i jakość życia podopiecznych oraz przygotowywanie dla nich indywidualnych planów aktywności,
  • kontakt z krewnymi oraz informowanie ich o stanie zdrowia pacjentów.

Możesz mieć pewność, że jako wykwalifikowana pielęgniarka będziesz wykonywać takie same zadania jak każda norweska pielęgniarka na podobnym stanowisku i będziesz otrzymywać stosowne wynagrodzenie.

Warto dodać, że w Norwegii znacznie bardziej niż w Polsce szanuje się pielęgniarki oraz ich kompetencje i dlatego mogą pracować samodzielnie. Zarazem przywiązuje się dużą wagę do pracy zespołowej i wzajemnej pomocy.

Czy będę pracować w systemie zmianowym?

Tak, praca pielęgniarki jest wykonywana w systemie zmianowym (rano, po południu i/lub w nocy). Podpisywana umowa odnosi się do ilości godzin i przepisów prawa pracy, ale nie opisuje dokładnych godzin, w jakich będziesz pracować. Pracując na takich samych warunkach jak norweska pielęgniarka, jesteś chroniony/-a przez limity dziennych godzin pracy. Poniżej zamieszczony został link do przepisów prawa pracy dotyczących podziału czasu pracy. Art. 10 zawiera szczegółową wzmiankę na ten temat: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-1762#KAPITTEL_10

O firmie

Czym zajmuje się Norint?

Norint jest agencją pośrednictwa pracy specjalizującą się m.in. w rekrutacji pracowników dla branży medycznej na terenie całej Norwegii.

Jakie są zalety wyjazdu do pracy w Norwegii z wami?

Pracując z nami, otrzymujesz szereg korzyści, których nie dostaniesz, poszukując pracy na własną rękę.

  • Zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi dokumentami do uzyskania autoryzacji, abyś mogła/mógł legalnie pracować w Norwegii.
  • Zostanie Ci przydzielony opiekun, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces rekrutacji, zakwaterowania i pracy w Norwegii. Zawsze możesz skontaktować się również z naszym zespołem w Polsce.
  • Oprócz tego, że będziesz otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak każdy bezpośredni pracownik norweskiej służby zdrowia, będziemy również pokrywać koszty Twojego zakwaterowania (obejmujące wynajem mieszkania, media, Internet itp.), a także koszty związane z transportem.
  • Oferujemy Ci również możliwość uczestnictwa w darmowym, profesjonalnym kursie języka norweskiego dla pielęgniarek, prowadzonym przez native speakerów oraz polskich lektorów.

Aby móc skorzystać z naszego pośrednictwa pracy nie musisz brać udziału w naszym kursie, ale konieczna jest znajomość norweskiego na poziomie B1.

Język norweski i kurs

Na jakim poziomie muszę znać język norweski, aby móc pracować w Norwegii jako pielęgniarka?

Aby móc pracować jako pielęgniarka, musisz umieć posługiwać się językiem norweskim na poziomie B1. Na niektórych stanowiskach wymagany jest poziom B2 lub nawet C1.

Czy nauka języka norweskiego jest trudna?

Nauka języka norweskiego nie jest szczególnie trudna. Na pewno wymaga wielu  godzin nauki i poświęcenia, ale gramatycznie jest porównywalna z nauką języka angielskiego. Poza tym większość słów jest wymawiana tak, jak została napisana.

Czy muszę znać język angielski, aby móc pracować w Norwegii?

Nie, chociaż niektórym osobom znajomość języka angielskiego jest przydatna w nauce norweskiego. Większość Norwegów biegle włada językiem angielskim, ale od pielęgniarek oczekuje się znajomości języka norweskiego, a nie angielskiego.

Jak długo muszę się uczyć, aby osiągnąć dobry poziom znajomości języka norweskiego?

Szacowany czas trwania nauki języka norweskiego w trybie online waha się od 7 do 9 miesięcy, natomiast w trybie stacjonarnym od 4 do 5 miesięcy. Metodyka pracy w trakcie kursu polega na przygotowaniu się do zajęć (czytanie tekstów, powtórka struktur gramatycznych, słownictwa itp.), uczestnictwie w zajęciach, a następnie wykonaniu zaproponowanych przez lektora zadań/ćwiczeń.

Czy mogę pracować podczas kursu?

Większość osób pracuje podczas kursu, choć wymaga to dużego wysiłku i poświęcenia. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, ponieważ tylko w ten sposób możesz zapewnić sobie osiągnięcie wymaganego poziomu językowego. Oprócz uczestnictwa w lekcjach konieczne jest też znalezienie odpowiedniej ilości czasu na indywidualną naukę.
Kurs ma stały harmonogram, który ułatwia łączenie nauki z innymi obowiązkami.

Życie w Norwegii

Co to znaczy, że będę miał/-a dedykowanego opiekuna, z którym będę współpracować?

Zatrudniamy kilku wykwalifikowanych koordynatorów, których zadaniem jest pozostanie w kontakcie z placówkami medycznymi, jak również pomaganie zatrudnionym u nas pielęgniarkom. Przed przyjazdem do Norwegii zostanie Ci przydzielony opiekun na podstawie tego, w jakim regionie kraju będziesz mieszkać i pracować. Osoba ta pomoże Ci w załatwieniu wszystkich formalności, zakwaterowaniu, zmianach, podróżach, a w razie potrzeby będzie wyjaśniać wątpliwości i odpowiadać na Twoje pytania.

Czy trudno jest dostosować się do norweskiej pogody i klimatu?

Co prawda zimą w niektórych regionach Norwegii bywają niskie temperatury, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale domy, samochody i miejsca pracy są dostosowywane do panujących w kraju warunków pogodowych. Radzimy przyjrzeć się zwyczajom lokalnych mieszkańców, gdy nadejdą chłodniejsze miesiące.

Gdzie mam się udać, jeśli zachoruję?

W przypadku choroby zawsze możesz udać się na izbę przyjęć. Przed wyjazdem dobrze jest jednak postarać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną w Polsce. Mając już swój norweski D-nummer, możesz wybrać lekarza rodzinnego i umawiać się na wizyty. Warto wiedzieć, że w Norwegii obowiązuje współpłacenie, czyli za każdą konsultację lekarską czy badanie będziesz musiał-/a uiścić niewielką opłatę.

Jak długo mogę pozostać w tym samym miejscu pracy?

Czas trwania zleceń może być różny w zależności od miejsca pracy, ale zwykle zaczyna się od kilkumiesięcznego pobytu. Kolejne zlecenia w ramach tej samej placówki mogą być wznawiane, więc nie zmieniasz miejsca pracy. Zlecenie może też mieć określony czas trwania i po jego zakończeniu następuje zmiana miejsca lub stanowiska pracy.

Z kim będę dzielić mieszkanie?

Przeważnie dom, w którym mieszkasz, dzielisz z kolegami/koleżankami pracującymi w tej samej okolicy lub placówce służby zdrowia. Posiada on zazwyczaj części wspólne (salon, kuchnia, łazienka), natomiast każdy pracownik ma swój własny pokój. W niektórych miejscach są do dyspozycji samodzielne mieszkania.

Czy mogę zabrać ze sobą mojego zwierzaka?

Niestety w większości wynajmowanych przez nas domów nie ma takiej możliwości. Warunki te ustalają właściciele i nasi pracownicy muszą ich przestrzegać.

Czy start bez doświadczenia jest w Norwegii bardzo trudny?

Nie trudniejszy niż w Polsce. Końcowa część kursu językowego polega między innymi na stażu w placówce, w której będziesz pracować. Pozwala to oswoić się z dialektem danego regionu oraz zapoznać się we własnym tempie z systemem, sposobem pracy i nowymi współpracownikami.
Następnie za każdym razem, gdy będziesz rozpoczynać zlecenie, zwykle spędzisz kilka dni (płatnych), towarzysząc pielęgniarce danej placówki, aby wdrożyć się do pracy w nowym miejscu.

Czy mogę przewozić polskie produkty w bagażu?

Tak, ale dla każdego rodzaju produktów obowiązują określone przepisy. Zalecamy sprawdzenie ich przed podróżą na stronie: https://www.toll.no/