O firmie Norint Sp. z o.o.

NORINT Sp. z o.o. Jesteśmy Agencją Pośrednictwa Pracy. Specjalizujemy się w rekrutacji pracowników branży budowlanej, motoryzacyjnej oraz medycznej do legalnej pracy w Norwegii. Zapewniamy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, która gwarantuje niezbędne ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe oraz świadczenia emerytalne. Służymy pomocą na każdym etapie rekrutacji.

WARTOŚCI Norint

Nasza firma działa i rozwija się biznesowo na fundamencie 4 wartości:

1. Ludzie (kandydaci, partnerzy i pracownicy).

2. Wiarygodność.

3. Profesjonalizm.

4. Zaangażowanie.

Firmę NORINT tworzą ludzie, którzy pracują dla ludzi. Pośrednicząc między zaangażowanym i chętnym do pracy kandydatem a norweskim pracodawcą, rozumiemy potrzeby obydwy stron, dokładając wszelkiej staranności do zbudowania współpracy i zatrudnienia. W naszej codziennej pracy jesteśmy odpowiedzialni, otwarci i komunikatywni. Nasz międzynarodowy zespół, choć niewielki to na co dzień porozumiewa się w trzech językach: polskim, angielskim i norweskim.

MISJA Norint

Misja Norint określa długoterminowe cele w odniesieniu do tych, którym służymy: naszych Klientów, naszych Partnerów i naszych pracowników, którzy są sercem firmy.

Dzięki doświadczeniu, wiedzy i otwartości na współpracę, skutecznie przeprowadzamy cały proces rekrutacji Kandydatów. Oferujemy osobom szukającym pracy najlepsze z możliwych warunki pracy (oferowane przez Klientów/ norweskich pracodawców) dostępne na rynku i podjęcie angażu na jasnych warunkach.

Szanujemy czas i potrzeby naszych Klientów. Poprzez bliską współpracę i szybki proces rekrutacji, znajdujemy najlepszych kandydatów do pracy dostępnych na rynku pracy.

WIZJA Norint

Naszą Wizją jest, być polskim liderem w obszarze pośrednictwa zatrudnienia na rynku pracy w Skadnynawii i Europy Zachodniej. Na co dzień pracując jako międzynarodowy zespół, rozumiemy potrzeby kandydatów szukających zatrudnienia i naszych Klientów, elastycznie reagując na zmieniające się potrzeby rynku.

RODO

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Norint Sp. z o.o., z siedzibą Mizerna 16, 34-440 Kluszkowce, numer identyfikacji podatkowej NIP: 7352871737

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

* w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,

* w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody.

* w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)

* w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

* przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

* na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

* a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskane dane osobowe klientów Agencji Pracy mogą być udostępnione pracodawcom, firmom świadczącym usługi transportowe w przypadku rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych itp., operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz Norint Sp. z o.o. usługi doradcze, organom ścigania.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. hostowane strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, obsługa prawna, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych.

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).